Reservdelar & Tillbehör Saltinjektorer
Injektionsnalar till Saltinjektor


Injektionsnålar till Saltlakesprutor.

Vi har injektionsnålar till de på marknaden mest förekommande fabrikaten.
Även ett flertal olika varianter beroende på: Rördiamter, spetsform, in- och utloppshål samt anslutnings form.