Krypolja

Livsmedels
Godkänd

H1 Klassad

Desinficeringsskåp och Knivsterilisatorer
Desinficeringsskåp Biozoner


Desinficeringsskåp Biozoner Ozon 721 används inom livsmedelsindustrin för effektiv desinfektion av knivar och verktyg.

Desinfektionstid: 30 minuter
Kapacitet: >25 knivar, två magnetlister
Strömstyrka: 1- fas, 230 V / 50 Hz
Mått BxHxD: 500 x 600 x 120 mm

Desinficeringsskåp Biozoner


Desinficeringsskåp Biozoner Ozon 821 används inom livsmedelsindustrin för effektiv desinfektion av knivar och verktyg.

Desinfektionstid: 40 minuter
Kapacitet: >50 knivar, fyra magnetlister
Strömstyrka: 1- fas, 230 V / 50 Hz
Mått BxHxD: 1000 x 600 x 120 mm