Produkthållare till DEKO 834


Klinga
till DEKO
Skärmaskiner.

Smörj & Kedjeolja
Livsmedels
Godkänd
H1 Klassad